Klicka för att öppna menyn
Kalkylprogram

sektionsdata NYB

För dig som jobbar med nybyggnad av större projekt t.ex. villor i grupp, skolor och industribyggnader.

Praktiska byggdelar/recept - lätta att använda

  • Färdiga byggdelar för grund, väggar, bjälklag och tak m.m.
  • Ändra, byt, lägg till eller ta bort de rader du vill
  • Spara direkt till kalkylen

SD_nyb

à-prislista

  • Aktuella materialpriser och drifttider för nybyggnad
  • Orienterad enligt AMA och sökbar med ord
  • Spara direkt till kalkyl eller lägg till i en byggdel

SD_nyb

Tekniska värden

  • Sök byggdelar utifrån tekniska värden som U-värde, brand- och ljudklass

SD_nyb

Slutsida

  • Ändra enkelt och anpassa omkostnader efter ert företag

SD_nyb

Kontakta oss gärna för visning

Johan Lundquist
070-332 02 06
johan.lundquist@wikells.se

Se programmet via internet eller på plats

Alexander Askblom
070-607 74 86
alexander@wikells.se