Klicka för att öppna menyn
Kalkylbok/webb

sektionsfakta EL 18/19

Pris 3.900:- exkl. moms och frakt.


bok Till sektionsfakta ingår motsvarande bok på webben.

 • E-nummer
  Materialidentifikation med angivet förläggningssätt.
 • Materialprisnivå
  Vi har utgått från branschens grossistprislistor med konsultrabattbrev.
 • à-prislista
  Redovisar materialkostnad, tid och UE var för sig. Dessutom visas ett komplett à-pris, d.v.s. summan av material, arbetskostnad och omkostnader exkl moms.
 • EL-byggdelar
  Fungerande enheter uppbyggda av á-prisrader.
 • Typrum
  Sammansatta av EL-byggdelar och à-prisrader till kompletta rumsenheter t.ex. kök, WC.
 • Referensobjekt
  Utförda byggnationer redovisade med foto, text, ytor och kostnader.
 • Kalkylexempel

sektionsfakta webb - sökbar
 • Uppdaterade priser online
 • Smidig att använda på datorn och surfplattan
 • Snabbt och enkelt hittar du priser och tider
 • Alla dina köpta böcker samlade på en plats
 • Tillgänglig under 2 år tills ny utgåva släpps

Exempel ur boken

Nyheter allmänt
 • I alla byggdelar har kablaget bytts ut till CPR-klassad kabel

Nyheter i Typrum/EL-byggdelar
 • I kapitlen Allmänna lokaler och Bostäder har armaturer bytts ut till LED
 • Nytt kapitel Vårdlokaler med väntrum, undersökningsrum, vårdrum,
       desinfektion m.m.
 • Nya byggdelar med uttagsstavar i kapitel Kanalisation
 • Ny byggdel med solcellsanläggning i kapitel VVS, Motoranslutning
 • Kapitel Armaturer har uppdaterats med fler armaturer, samt byte till LED
 • Nya byggdelar som kallelsesignalanläggning och tidgivning har tillkommit i
       kapitel Teletekniska Anläggningar

Nyheter i à-prislistan
  Uppdaterad och utökad med nya och fler artiklar:
 • Kraft- och installationskablar med nya brandklassningen enligt CPR
       (Draka, Nexans, Nkt Cables och PM-flex)
 • Fiberrännor och kabelstegar från Schneider Electric AB
 • Närvaro- och rörelsedetektorer från Niko-Servodan, Karl H Ström AB
 • Flex-rör med kabel från Pipelife AB
 • Bus-system från Garo och ABB samt rörelse- och närvarosensorer från
       Karl H Ström AB
 • Dvärgbrytarsystem från Hager Elektro
 • Solenergisystem från Rexel Energy Solutions
 • Passersystem från Vanderbilt International
 • CCTV från Bosch Security
 • Ljusarmaturer från bl.a. Designlight Scandinavian, Hide-a-Lite,
       Elektro Skandia (Cebe), Ensto, Ifö Electric AB, Karl H Ström,
       Philips Lighting AB, Proton Lighting AB, Osram, SG Armaturen.

Är något oklart eller vill du veta mer?

Ring mig, Martin, på 0470-70 19 73 eller mejla martin@wikells.se så hjälper jag dig.