Klicka för att öppna menyn
Kalkylbok/webb

sektionsfakta VVS 17/18

Pris 3.900:- exkl moms och frakt.

I februari 2019 kommer den nya utgåvan för 2019/2020. Under en kort period har vi ett paketpris (50% rabatt på utgåvan 17/18) vid samtidig beställning av nya utgåvan 19/20.


bok Till sektionsfakta ingår motsvarande bok på webben.

  RSK/V-nummer
 • Materialidentifikation orienterat efter RSK-nummer i VS och Wikells egna V-nummer i luft.
 • Materialkostnader
 • VS - Priserna grundar sig på branschens prislistor med standardrabatter. I materialkostnaden för rör är kostnader medräknat för rördelar i förhållande till förläggningssätt.
 • Luft - Materialkostnader är respektive leverantörs bruttopris. I materialkostnaden för kanaler är kostnader medräknat för kanaldelar i förhållande till förläggningssätt.
 • Montagetider
  Anges i hundradels timmar.
 • à-prislista
  Redovisar materialkostnad, tid och UE var för sig. Dessutom visas ett komplett à-pris, d v s summan av material, arbetskostnad och omkostnader exkl moms.
 • Typrum och byggdelar
  Fungerande enheter uppbyggda av à-prisrader.
 • Referensobjekt
  Utförda VVS-arbeten i byggnationer redovisade med foto, text, ytor och m²-priser.
 • Kalkylexempel

sektionsfakta webb - sökbar
 • Uppdaterade priser online
 • Smidig att använda på datorn och surfplattan
 • Snabbt och enkelt hittar du priser och tider
 • Alla dina köpta webböcker samlade på en plats
 • Tillgänglig under 2 år tills ny utgåva släpps

Exempel ur boken

Nyheter i VS-delen
 • Nytt kapitel 8 Butikslokaler
 • Nytt kapitel 9 Storkök
 • Nytt kapitel 10 Vårdlokaler
 • Nytt kapitel Referensobjekt
 • Nya byggdelar: Undersökningsrum, Tandvård, Operation
 • Nya à-priser som vattenfelsbrytare från Prevecta, solpaket, fett och oljeavskiljare, fler värmepumpar m.m.

Nyheter i Luft-delen
 • Nytt kapitel 8 Butikslokaler
 • Nytt kapitel 9 Storkök
 • Nytt kapitel 10 Vårdlokaler
 • Nytt kapitel Referensobjekt
 • Nya byggdelar: Operationsrum, Vårdrum, Läkarexpedition
 • Nya à-priser som Hallströms imkanaler HEAT, luftvärmare från Eveco m.m.

Är något oklart eller vill du veta mer?

Ring mig, Martin, på 0470-70 19 73 eller mejla martin@wikells.se så hjälper jag dig.