Vi stödjer barncancerfonden 2020

Vi stödjer barncancerfonden 2020
"Som tack för er insats skänker Wikells Byggberäkningar 1000 kr per referensobjekt till Barncancerfonden"

Kapitlet med referensobjekt med faktiska kostnader på olika projekt i våra kalkylböcker är väldigt uppskattat. Referensobjekten innehåller verkligt utförda byggprojekt som speglar ett marknadsmässigt pris för respektive typ av objekt. Vi är helt beroende av att gamla som nya kunder delar med sig av information om projekt som de har varit delaktiga i. Som tack skänker Wikells Byggberäkningar 1000 kr per referensobjekt till Barncancerfonden. I år blev gåvan 16 000 kr.

Vi vill rikta ett stort tack till er som varit med och bidragit:

AB Karlssons Fasadrenovering, ByggArvid AB, Byggbolaget i Vetlanda AB, Byggservice i Mark AB, Gavlefastigheter Gävle Kommun AB, Habitek Byggentreprenad AB, Knut Edstrand Byggnads AB, Skurup Kommunala AB, Stadsfastigheter Malmö stad, Vemmab AB, Åby/Tjureda IF, Åke Sundvall Byggnads AB