Vi stödjer Cancerfonden 2019

Vi stödjer Cancerfonden 2019
"Som tack för er insats skänker Wikells Byggberäkningar 1000 kr per referensobjekt till Cancerfonden."

Kapitlet med referensobjekt med faktiska kostnader på olika projekt i våra kalkylböcker är väldigt uppskattat. Referensobjekten innehåller verkligt utförda byggprojekt som speglar ett marknadsmässigt pris för respektive typ av objekt. Vi är helt beroende av att gamla som nya kunder delar med sig av information om projekt som de har varit delaktiga i. Som tack skänker Wikells Byggberäkningar 1000 kr per referensobjekt till Cancerfonden. I år blev gåvan på 22 000 kr.

Vi vill rikta ett stort tack till er som varit med och bidragit:

AB Karlssons Fasadrenovering, A-byggarna i Hbg AB, Balco AB, Byggbolaget i Vetlanda AB, Byggkonsult Buré AB, Byggmäster i Mälardalen AB, Gavlefastigheter i Gävle Kommun AB, Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB, Knut Edstrands Byggnads AB, Lindqvist Bygg AB, Marmoroc AB, Stadsfastigheter Malmö Stad, Vöfab Växjö Fastighetsförvaltning AB