Wikells Sektionsfakta – onlineböcker för budget och anbud

Wikells Sektionsfakta underlättar kalkylarbetet i byggprocessen alla dagar i veckan. Med byggdelar, à-priser och typrum gör du enkelt en korrekt och proffsig kalkyl för bygg, el eller vvs.

Spara timmar

Gör en snabb budgetkalkyl med färdiga byggnadsdelar, á-priser eller typrum.

Se referensprojekt

Wikells Sektionsfakta innehåller exempel på genomförda byggprojekt med foto, text, ytor och faktiska kostnader.

Allt finns online

Logga in och ta del av uppdaterade priser och tider, snabbt, smidigt och enkelt. Använd via dator, surfplatta eller mobil.

Anpassat för din bransch

Vi på Wikells Byggberäkningar har under våra 60 år i branschen utvecklat en bred produktportfölj med enkla och användarvänliga kalkylverktyg för bygg, el och vvs. Vår onlinebok Wikells Sektionsfakta används idag av entreprenörer, installatörer, konsulter, kommuner, regioner, fastighetsbolag med flera. 

 • Färdiga byggdelar för snabb kalkylering
 • Uppdaterade priser online
 • Snabbt och enkelt hittar du priser och tider
 • Referensobjekt på verkligt utförda projekt
Wikells Sektionsfakta NYB

BSAB
Materialidentifikation orienterat efter BSAB 96 (AMA).

Materialprisnivå
Vi har utgått från branschens prislistor med standardrabatter för att komma fram till rimligt inköpspris.

à-prislista
Redovisar materialkostnad, tid och UE var för sig. Dessutom visas ett komplett à-pris, det vill säga summan av material, arbetskostnad och omkostnader exklusive moms.

Byggdelar
Kompletta enheter uppbyggda av à-prisrader.

Referensprojekt
Utförda byggnationer redovisade med foto, text, ytor och kostnader.  

 

Onlinebok
 • Uppdaterade priser vår och höst
 • Smidig att använda på datorn och surfplattan
 • Skriv egna anteckningar på byggdelar
 • Referensprojekt sedan 10 år tillbaka
 • Löpande prenumeration som förnyas ett år i taget
 • Alla dina onlineböcker samlade på ett ställe
 • Alltid omgående leverans
Nyheter 2024
 • Större delen av tiderna är uppdaterade enligt Ny- och Ombyggnadslistan 2023.
 • Nya byggdelar och artiklar för t.ex. fasadbärande isoleringssystem.
 • Nya referensprojekt med faktiska kostnader för utförda projekt.

 • Färdiga byggdelar för snabb kalkylering
 • Uppdaterade priser online
 • Snabbt och enkelt hittar du priser och tider
 • Referensobjekt på verkligt utförda projekt
Wikells Sektionsfakta ROT

BSAB

Materialidentifikation orienterat efter BSAB 96 (AMA).

Materialprisnivå

Vi har utgått från branschens prislistor med standard-rabatter för att komma fram till rimligt inköpspris.

à-prislista

Redovisar materialkostnad, tid och UE var för sig. Dessutom visas ett komplett à-pris, d.v.s. summan av material, arbetskostnad och omkostnader exkl moms.

Byggdelar

Kompletta enheter uppbyggda av à-prisrader.

Referensprojekt

Utförda byggnationer redovisade med foto, text, ytor och kostnader.

 

Onlinebok
 • Uppdaterade priser vår och höst
 • Smidig att använda på datorn och surfplattan
 • Skriv egna anteckningar på byggdelar
 • Referensprojekt sedan 10 år tillbaka
 • Löpande prenumeration som förnyas ett år i taget
 • Alla dina onlineböcker samlade på ett ställe
 • Alltid omgående leverans
Nyheter 2024
 • Större delen av tiderna är uppdaterade enligt Ny- och Ombyggnadslistan 2023.
 • Nya byggdelar och artiklar för t.ex. installationsgolv.
 • Nya referensprojekt med faktiska kostnader för utförda projekt.

 • Färdiga byggdelar för snabb kalkylering
 • Uppdaterade priser online
 • Kompletta typrum som t ex sovrum el kontor
 • Snabbt och enkelt hittar du priser och tider
 • Referensobjekt på verkligt utförda projekt
Wikells Sektionsfakta EL

E-nummer
Materialidentifikation med angivet förläggningssätt.

Materialprisnivå
Vi har utgått från branschens grossistprislistor med konsultrabattbrev.

à-prislista
Redovisar materialkostnad, tid och UE var för sig. Dessutom visas ett komplett à-pris, d.v.s. summan av material, arbetskostnad och omkostnader exkl moms.

EL-byggdelar
Fungerande enheter uppbyggda av á-prisrader.

Typrum
Sammansatta av EL-byggdelar och à-prisrader till kompletta rumsenheter t.ex. kök, WC.

Referensobjekt
Utförda byggnationer redovisade med foto, text, ytor och kostnader.

Kalkylexempel

 

Onlinebok
 • Uppdaterade priser vår och höst
 • Smidig att använda på datorn och surfplattan
 • Skriv egna anteckningar på byggdelar
 • Referensprojekt sedan 10 år tillbaka
 • Löpande prenumeration som förnyas ett år i taget
 • Alla dina kalkylböcker samlade på ett ställe
 • Alltid omgående leverans
Nyheter 2024
 • Skärmad kabel typ EQLQ används i berörda byggdelar.
 • Nya byggdelar och typrum för t.ex. Storkök och Hemkunskap.
 • Nya referensprojekt med faktiska kostnader för utförda projekt.

 • Färdiga byggdelar för snabb kalkylering
 • Uppdaterade priser online
 • Kompletta typrum som t ex sovrum el kontor
 • Snabbt och enkelt hittar du priser och tider
 • Referensobjekt på verkligt utförda projekt
Wikells Sektionsfakta VS & LUFT

RSK/V-nummer
Materialidentifikation orienterat efter RSK-nummer i VS och Wikells egna V-nummer i luft.

Materialkostnader VS – Priserna grundar sig på branschens prislistor med standardrabatter. I materialkostnaden för rör är kostnader medräknat för rördelar i förhållande till förläggningssätt.

Luft – Materialkostnader är respektive leverantörs bruttopris. I materialkostnaden för kanaler är kostnader medräknat för kanaldelar i förhållande till förläggningssätt.

Montagetider
Anges i hundradels timmar.

à-prislista
Redovisar materialkostnad, tid och UE var för sig. Dessutom visas ett komplett à-pris, d v s summan av material, arbetskostnad och omkostnader exkl moms.

Typrum och byggdelar
Fungerande enheter uppbyggda av à-prisrader.

Referensprojekt
Utförda VVS-arbeten i byggnationer redovisade med foto, text, ytor och m²-priser.

Kalkylexempel  

Onlinebok
 • Uppdaterade priser vår och höst
 • Smidig att använda på datorn och surfplattan
 • Skriv egna anteckningar på byggdelar
 • Referensprojekt sedan 10 år tillbaka
 • Löpande prenumeration som förnyas ett år i taget
 • Alla dina kalkylböcker samlade på ett ställe
 • Alltid omgående leverans
Nyheter 23/24
 • Nya referensprojekt med faktiska kostnader för utförda projekt.
 • Uppdaterade priser, byggdelar och artiklar för dagens byggande.
 • Kapitlen för rör, tappvatten och värme är omgjorda för att stämma med Branschstandard Teknisk Isolering.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta någon av oss om du har några frågor. Vi hjälper dig gärna hitta den bästa lösningen för din verksamhet.

Helena Petré

Tel 0470-70 19 76

helena@wikells.se

Martin Söderberg

Tel 0470-70 19 73

martin@wikells.se

Johan Fromell

Tel 0470-70 19 74

Mobil 070-342 56 79

johan@wikells.se