Programlicenser Wikells Sektionsdata

Vid köp av Wikells Sektionsdata bifogas licensvillkoren elektroniskt. Önskar ni mer information om våra villkor - kontakta oss.

Standardlicens

Standardlicensen tillåter 8 installationer på en geografisk adress. Möjlighet finns att utöka med fler installationer. Om ni vill ha en gemensam databas krävs en fleranvändarlicens.

Fleranvändarlicens

Med en fleranvändarlicens betalar ni för antalet samtidiga användare/geografisk adress. Sektionsdata fleranvändarlicens kräver ständig tillgång till internet.

Koncernlicens

Med en koncernlicens betalar ni för antalet samtidiga användare. Sektionsdata koncernlicens kräver ständig tillgång till internet.