Programlicenser Wikells Sektionsdata

Vid köp av Wikells Sektionsdata bifogas licensvillkoren elektroniskt. Önskar ni mer information om våra villkor - kontakta oss.

Baslicens

Baslicensen är anpassad efter antalet installationer/aktiveringar av Wikells Sektionsdata. Licensen är avsedd för installation på 2 till max 8 enheter (datorer).

Flexlicens

Flexlicensen är anpassad efter antalet samtidiga användare och ger rätt till ett större antal installationer. Licensen är avsedd för företag med 2 till 20 samtidiga användare och kräver ständig tillgång till internet.

Koncernlicens

Koncernlicens är anpassad efter antalet samtidiga användare. Licensen kräver ständig tillgång till internet.