Vårt samhällsengagemang

För oss på Wikells börjar hållbarhet med våra ledord: Ärlighet, Respekt, Ansvar, Hjälpsamhet och Långsiktighet. Detta ska genomsyra hela vår verksamhet och finnas med i alla beslut vi fattar.

Wikells bygger skolor i Colombia