Import/export

Nedanstående import-/exportfunktioner hanteras i Wikells Sektionsdata.

Import från andra program

Import från andra program kan ske genom SB XML-, XML-, XLS-, XLSX- och TXT-filer.

 • Excel
 • Mängda
 • Bluebeam
 • MagiCAD och CADvent
 • LKsystems och Uponor golvvärmeberäkning
 • Hagercentral

Export till andra program

 • Excel
 • Projektplanering
 • Hogia
 • SB XML-fil
 • BYGGsamordnaren

Externa kopplingar

BYGGsamordnaren – projekthantering, tidplanering med mera från BYGG Samverkan AB.

Golvvärmeberäkningsprogram från LKsystems.

CAD-program från Lindab IT-center.

CAD-program från CADCOM AB.

Kalkylhjälp räknar på små och stora projekt.

MS Project – Planeringsprogram från MicroSoft.