Import/export

Nedanstående import-/exportfunktioner hanteras i Wikells Sektionsdata.
Import från andra program kan ske genom SB XML-, XML-, XLS- och TXT-filer.

Import från

 • Excel
 • Mängda
 • Bluebeam
 • MagiCAD
 • LKsystems och Uponor golvvärmeberäkning
 • Hagercentral

Export till

 • Excel
 • Projektplanering – MS project
 • Hogia
 • SB XML-fil
 • BYGGsamordnaren
 • Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, IVL
 • NEXT