Externa kopplingar

Exportera kalkyluppgifter från Wikells Sektionsdata för vidare arbete i andra program. Eller importera uppgifter, som till exempel mängder.

Samarbetspartners

BYGGsamordnaren – projekthantering, tidplanering med mera från BYGG Samverkan AB.

Golvvärmeberäkningsprogram från LKsystems.

CAD-program från Lindab IT-center.

CAD-program från CADCOM AB.

Kalkylhjälp räknar på små och stora projekt.

MS Project – Planeringsprogram från MicroSoft.