Nyhet – uppdaterade priser

Nyhet – uppdaterade priser
Samtliga onlineböcker uppdateras regelbundet med nytt prisläge i april och oktober.

Sektionsfakta NYB, nyheter:

 • Större delen av uppdaterade enligt Ny- och Ombyggnadslistan 2023.
 • Nya byggdelar och artiklar för t.ex. fasadbärande isoleringssystem.
 • Nya referensprojekt med faktiska kostnader för utförda projekt. 
  Läs mer om NYB 

 

Sektionsfakta ROT, nyheter: 

 • Tider uppdaterade efter Ny- och Ombyggnadslistan 2023.
 • Nya byggdelar och artiklar för t.ex. installationsgolv.
 • Nya referensprojekt med faktiska kostnader för utförda projekt. 
  Läs mer om ROT

 

 Sektionsfakta EL, nyheter: 

 • Skärmad kabel typ EQLQ används i berörda byggdelar. 
 • Nya byggdelar och typrum för t.ex. Storkök och Hemkunskap. 
 • Nya referensprojekt med faktiska kostnader för utförda projekt. 
  Läs mer EL

 

 Sektionsfakta VS & LUFT , nyheter:

 • Uppdaterade priser, byggdelar och artiklar för dagens byggande. 
 • Kapitlen för rör, tappvatten och värme är omgjorda för att stämma med Branschstandard Teknisk Isolering. 
  Läs mer om VS & LUFT