Användarträffar

Användarträffar
Välkommen att se höstens nyheter i Wikells Sektionsdata 2021.10 på plats eller digitalt.

I september presenterar vi nyheterna i Sektionsdata version 2021.10 som släpps i oktober. Befintliga programkunder bjuds in till användarträffar och vi får då möjlighet att diskutera önskemål inför kommande utveckling av Sektionsdata.

 

Några programnyheter i höst:

  • Visa kalkylsammanställningen med öppna mappar
  • Sätt taggar på flera poster samtidigt och visa dem i materialsortering
  • Visa fler statistikrader på underlaget samt i utskrifter
  • Nytt gränssnitt för Sektionsdata webb, anpassat för dator