Välkommen på användarträff

Välkommen på användarträff
I september/oktober har vi användarträffar i Göteborg och Stockholm. I år har vi bjudit in programleverantörer som har kopplingar till Wikells Sektionsdata genom importer och exporter.

Vi börjar dagen med att presentera nyheter i programmet och diskutera funktioner, för att förbättra och utveckla Sektionsdata på bästa sätt. Därefter finns möjligheten att lyssna på olika presentationer av program det finns kopplingar till. Välkommen!