Ny version i april 2022

Ny version i april 2022
Från den 4 april gäller version 2022.04 av Wikells Sektionsdata. Den innehåller uppdaterade priser i databaserna NYB, ROT, EL, VS, Luft och Industrirör samt programförbättringar.

NYB- och ROT-databasen innehåller stora prisökningar. I uppdateringen av 2022.04 har vi tagit hänsyn till prispåverkan på grund av covid. Indikationer för prisförändringar på grund av kriget i Ukraina kom efter att vi uppdaterat priserna i version 2022.04. Vi vill därför uppmärksamma er som användare på att kontrollera och stämma av era priser i programmet.

 

Wikells Sektionsdata uppdateras 2 gånger per år, april och oktober, och är baserade på prisnivån vid det aktuella tillfället.