Ny version i april

Ny version i april
Från den 11 april gäller version 2023.04 av Wikells Sektionsdata. Den innehåller uppdaterade priser i databaserna NYB, ROT, EL, VS, Luft och Industrirör samt programförbättringar.

Wikells Sektionsdata uppdateras två gånger per år i april/oktober och baseras på prisnivån vid det aktuella tillfället. Osäkerheten på marknaden är fortsatt stor, även om det stabiliserat sig något. Vi uppmanar användare av programmet att fortsätta kontrollera och stämma av sina materialpriser.