“Jag kan få fram en kalkyl på 10 minuter”

“Jag kan få fram en kalkyl på 10 minuter”
Wikells Sektionsdatas användarvänliga mallar är något som Daniel Karlsson på EA Bygg uppskattar, och jobbar i dagligen. Mallarna gör att han snabbt kan få fram en kalkyl och en offert till sin kund.

– Om det exempelvis handlar om ett badrum eller ett takbyte är de mallar vi har så pass bra och exakta att jag kan få fram en kalkyl på bara tio minuter, säger Daniel som arbetar som arbetsledare på EA Bygg. 

Daniel visar hur han jobbar med Wikells Sektionsdatas mallar, och hur han i programmet utformat dem så att de passar EA Byggs verksamhet ännu mer. 

– Jag har anpassat de befintliga mallarna lite grann vilket gör att jag nu bara behöver mata in antal kvadratmeter, ta bort eller lägga till någon byggdel och sedan säkerställa att allting är med. Jag kollar en extra gång så att alla priser och antalet timmar är rätt, och sedan är det klart. Just enkelheten uppskattar jag väldigt mycket.

Kalkylen som Daniel tar fram i Sektionsdata finns sedan med projektet igenom, berättar han.   

– En stor fördel är att vi under byggets gång kan stämma av och följa hur arbetet framskrider, jämfört med kalkylen. Vi har en tanke om att få in snickarna ännu mer i Sektionsdata så att de kan se hur jag räknat och tänkt. Där är vi inte riktigt ännu men jag tror det kan bli bra när vi kommer dit, säger Daniel.


Om EA Bygg: 

EA Bygg grundades år 2015. Här arbetar cirka 10 snickare och två arbetsledare. EA Bygg utför allt från mindre servicearbeten till entreprenad åt både privatpersoner och företag.

Läs mer om våra kalkylprogram >>