“Redan tidigt i processen får jag fram exakta kalkyler”

“Redan tidigt i processen får jag fram exakta kalkyler”
Värnamo kommuns Gustav Lydén har ett viktigt jobb. Han servar kommunens politiker med siffror så att de kan ta ställning till nybyggnationer och renoveringar som ska göras.

– Det är lätt att landa rätt i beräkningarna med Wikells kalkylverktyg, säger han.

I sin roll på teknik- och fritidsförvaltningen är Gustav Lydén delaktig i hela processen – från att en byggnad planeras till att den är klar för användning.

– Det är härligt när man ser att de nya förskolebarnen börjar i en skola vi varit med och byggt. 

Övergripande beräkning

Han jobbar ofta på en övergripande nivå när han gör kalkyler. Det gäller att göra beräkningar som ger kommunens politiker en korrekt uppfattning om kostnaden. 

– Vi jobbar både med nya byggnader och renoveringar. Det finns mycket erfarenhetssiffror som jag använder och jag upplever att referenstalen stämmer bra överens med verkligheten, exempelvis hur mycket en elinstallation kostar, säger han. 

Gustav är en av fem projektledare på fastighetsavdelningen och han sitter med Wikells kalkylprogram flera gånger i veckan. 

Uppskattar mallarna

Gustav Lydén är utbildad byggnadsingenjör och har använt Wikells kalkylprogram alla sina år i Värnamo kommun, men även innan då han jobbade med motsvarande uppdrag i en annan kommun. 

– Jag tycker att Wikells utvecklar programmet efter vad vi användare efterfrågar. Programmen uppdateras kontinuerligt och det känns som att det hela tiden blir mer användarvänligt, säger han. 

Han tycker själv att han har stor nytta av funktionen med mallar. På det sättet kan han hela tiden återanvända tidigare beräkningar och dra nytta av gamla projekt. 

– Om jag ska räkna på en renovering av ett klassrum så har jag det sparat. Jag behöver bara justera kvadratmeter. På det sättet spar jag mycket tid, säger Gustav Lydén på Värnamo kommun.

 

Läs mer om våra kalkylprogam >