Wikells bygger skolor i Colombia

Wikells bygger skolor i Colombia
Frågor kring miljö och socialt ansvarstagande är viktiga både för oss och för våra kunder. Vi vill göra allt vad vi kan för att bidra till en bättre värld. Vi är dessutom övertygade om att det gör oss till en attraktiv arbetsgivare och utvecklar våra medarbetare på ett positivt sätt.

Utbildning – en livslång investering
På Wikells har vi valt att engagera oss i barn och ungdomars rätt till utbildning. Utbildning är, i jordens alla länder, en förutsättning för att kunna skaffa ett jobb, en inkomst och en innehållsrik, hälsosam och meningsfull framtid.

De senaste två åren, 2017 och 2018, har vi varit med och sponsrat byggnationen av två skolor i Colombia i samarbete med Ankarstiftelsen. Dessa två skolor ger cirka 120 barn per år möjlighet till skolgång.

Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners och ett av dessa krav är att vi ska kunna besöka och se vad vi har varit med och bidragit till. Därför har delar av personalen varit på plats i Colombia och även hjälpt till med byggnationen.

Vi tror att alla kan påverka. När man får vara med att hjälpa så utvecklas man som människa och kan vara med och påverka sin omgivning på ännu mera positivt sätt.