Klicka för att öppna menyn
Halvera din tid med kalkyler!

Kalkylverktyg inom Bygg, El och VVS

För visning och mer information, ring

0470-70 19 70

Kalkylprogram för Bygg, El och VVS

Sektionsdata är ett effektivt kalkylprogram för entreprenörer, installatörer, konsulter, kommuner, landsting, fastighetsbolag m.fl.

Sektionsdata webb - välj hur du vill jobba, lokalt eller på webben. Mer om sektionsdata

Kalkylera snabbt med sektionsfakta

Sektionsfakta underlättar det tekniska och ekonomiska arbetet i byggprocessen. Till sektionsfakta ingår motsvarande bok på webben.

Nya utgåvor 2019 - Sektionsfakta VVS 19/20 i februari och Sektionsfakta ROT 19/20 i mars. Mer om sektionsfakta

Önskar du support på kalkylprogrammet?

Ring mig, Linus, på 0470-70 19 75 så hjälper jag dig.