Vi stödjer Cancerfonden 2019

"Som tack för er insats skänker Wikells Byggberäkningar 1000 kr per referensobjekt till Cancerfonden."

Kapitlet med referensobjekt med faktiska kostnader på olika projekt i våra kalkylböcker är väldigt uppskattat. Referensobjekten innehåller verkligt utförda byggprojekt som speglar ett marknadsmässigt pris för respektive typ av objekt. Vi är helt beroende av att gamla som nya kunder delar med sig av information om projekt som de har varit delaktiga i. Som tack skänker Wikells Byggberäkningar 1000 kr per referensobjekt till Cancerfonden. I år blev gåvan på 22 000 kr.