Klicka för att öppna menyn

Välkommen till Wikells

Wikells Byggberäkningar AB
Päronvägen 4
352 61 Växjö

Tel 0470-70 19 70
E-post post@wikells.se


Ledande aktör inom kalkylhjälpmedel

Wikells är ett väletablerat konsultföretag som varit verksamt i över 50 år och har stor erfarenhet inom kalkylhjälpmedel.

Bolaget bildades 1963 för att förse byggmästare med mängdberäkningar. Efter några år ville allt fler få prissättning och föreslagna anbudssummor.

Ur detta föddes sektionsfakta; sammanställningar av byggdelar med kostnader och tekniska värden i bokform. Den första boken gavs ut 1971 och har följts av nya upplagor vartannat år. Idag finns sektionsfakta även på webben.

Sedan 1983 har vi programmet, sektionsdata; ett komplett kalkylsystem med databaser för Nybyggnad, ROT, El, VS, Luft och Industrirör. Idag är programmet utvecklat för Windows 10/Windows 8/Windows 7 och utvecklas ständigt i samråd med våra kunder.

Vi utför även konsulttjänster inom kalkylering och har med våra produkter ett starkt renommé på den svenska marknaden.


Förfrågan