Klicka för att öppna menyn
Kalkylprogram

sektionsdata ROT

För dig som jobbar med renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt nybyggnad av enstaka villor.

Praktiska byggdelar/recept - lätta att använda

  • Färdiga byggdelar för rivning, komplettering och nya konstruktioner
  • Ändra, byt, lägg till eller ta bort de rader du vill
  • Spara direkt till kalkylen

SD_rot

à-prislista

  • Aktuella materialpriser och drifttider för rivning, komplettering och nybyggnad
  • Orienterad enligt AMA och sökbar med ord
  • Spara direkt till kalkyl eller lägg till i en byggdel

SD_rot

Tekniska värden

  • Sök byggdelar utifrån tekniska värden som U-värde, brand- och ljudklass

SD_rot

Slutsida

  • Ändra enkelt och anpassa omkostnader efter ert företag

SD_rot

Kontakta oss gärna för visning

Johan Lundquist
070-332 02 06
johan.lundquist@wikells.se

Se programmet via internet eller på plats

Alexander Askblom
070-607 74 86
alexander@wikells.se